wait لطفا صبر کنید
شب بیست و نهم صفر ۱۳۹۵
گزیده ای از متن سخنرانیصوت مراسم

قرآن - شعبانی - شب بیست و نهم

سخنرانی - حجت الاسلام قاسمیان - شب بیست و نهم

روضه - حاج احمد عباسی - شب بیست و نهم

شور - محمدرضا رجبی فر - شب بیست و نهم

تک - محمدرضا رجبی فر - شب بیست و نهم

واحد - محمدرضا رجبی فر - شب بیست و نهم

واحد2 - محمدرضا رجبی فر - شب بیست و نهم

سنگین - رجبی فر - شب بیست و نهم

نوحه 2 - حاج احمد عباسی - شب بیست و نهم

نوحه - حاج احمد عباسی - شب بیست و نهم

مناجات - محمدرضا رجبی فر - شب بیست و نهم

زیارت جامعه کبیره - الله بداشتی - شب بیست ونهم

فیلم مراسم

سخنرانی - حجت الاسلام قاسمیان -شب بیست و نهم
قرآن - شعبانی -شب بیست و نهم
مداحی - عباسی و رجبی فر - شب بیست و نهم
تصاویر مراسم

قرآن - شعبانی - شب بیست و نهم

سخنرانی - حجت الاسلام قاسمیان - شب بیست و نهم

روضه - حاج احمد عباسی - شب بیست و نهم

شور - محمدرضا رجبی فر - شب بیست و نهم

تک - محمدرضا رجبی فر - شب بیست و نهم

واحد - محمدرضا رجبی فر - شب بیست و نهم

واحد2 - محمدرضا رجبی فر - شب بیست و نهم

سنگین - رجبی فر - شب بیست و نهم

نوحه 2 - حاج احمد عباسی - شب بیست و نهم

نوحه - حاج احمد عباسی - شب بیست و نهم

مناجات - محمدرضا رجبی فر - شب بیست و نهم

سخنرانی - حجت الاسلام قاسمیان -شب بیست و نهم
قرآن - شعبانی -شب بیست و نهم
مداحی - عباسی و رجبی فر - شب بیست و نهم