wait لطفا صبر کنید
شب دوازدهم رمضان ۱۳۹۷ - حجت‌الاسلام قاسمیان
گزیده ای از متن سخنرانیبه نام خدا

حجت الاسلام قاسمیان

دو شنبه ۷ خرداد سحر ۱۲ رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمه الله
چیزهای کوچکی هست که روانشناسان می گویند: کوچک بزرگ! بعضی چیزها به حسب ظاهر کوچک است، وقتی واقعا بزرگ است. مثل این می ماند که در خانه قفل نشود، بسته نشود، این توپی قفل سی هزار تومان بیشتر نیست، ولی خیلی بزرگ است. بعضی از کارها بزرگ است. ولو اینکه به حسب ظاهر کوچک است. ما روی هم تاثیر خیلی زیادی داریم، ارواح ما در همدیگر، در اطرافمان، در اطرافیانمان، تاثیر داریم.
ما داریم که حتی این مناجات های شما روی در و دیوار اینجا تاثیر دارد. بنابراین در روایت داریم که شما سنگ مسجد را از مسجد خارج نکن، این باید در مسجد باشد. لانها یسبح. به خاطر اینکه سنگ عادت کرده در مسجد تسبیح بگوید. این سنگ با سنگ نانوایی سنگکی فرق دارد. ما اینجور روی هم تاثیر داریم.
وحی مدتی بر پیغمبر قطع شد. یحتبس الوحی عن النبی (ص) . وحی بر پیغمبر قطع شد. خب هم پیغمبر ناراحت شد و هم مسلمین ناراحت شدند که چرا وحی قطع شد. فقیل احتبس الوحی یا رسول الله: به حضرت گفتند چرا وحی قطع شد؟ قال فقال رسول الله (ص) فکیف لا یحتبس عن الوحی: چرا بر من وحی قطع نشود؟ شما ناخن های خود را نمی گیرید و بوی بدی می دهید و حمام نمی روید، وحی قطع می شود. اگر این روایت نبود، چندان باور کردنی نبود. در مشاوره ها، یکی از اشکالاتی که در خانواده ها مطرح می کنند، همین است. می بینید که در خانواده شخصی هست با یک عرق گیر پاره. حتما فرشته ها نظر رحمتشان کم می شود. لباس خوب بپوش و خودت را معطر کن.و قس علی هذا خانم ها! که می بینید که اگر بخواهند به عروسی بروند آن کار دیگر می کنند، تا در خانه می بینید که به بدترین وضع می گردند. همین چیزهایی که به حسب ظاهر کوچک است ولی بزرگ است. این ها همان کوچ های بزرگ اند. وحی بر پیغمبر خدا قطع شده به خاطر عدم رعایت نظافت اطرافیان پیامبر. از این جهت به این کوچک ها و این حقوقی که نسبت به هم داریم، در این چیزها کم نگذارید اگر می بینید که پیغمبر خدا این مقدار از ثروت خود را عطر می خریدند. خب مومنی کنار آدم می ایستد بو می دهد، حرف می زند، دهانش بو می دهد! در خانواده در مشاوره ها فراوان داریم که نسبت به این قضایا نسبت به هم شکایت می کنند و حق هم هست. خدا نظر رحمت را در این زمینه ها هم می آورد.
به این کوچک های بزرگ حواسمان را جمع می کنیم به برکت صلواتی بر محمد و ال محمد.

صوت مراسم

شب دوازدهم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام قاسمیان - نکته اخلاقی

شب دوازدهم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام قاسمیان - روضه

شب دوازدهم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام قاسمیان - مناجات

شب دوازدهم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام قاسمیان - دعای ابوحمزه ثمالی

فیلم مراسم

شب دوازدهم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام قاسمیان - تصویری
تصاویر مراسم

شب دوازدهم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام قاسمیان - روضه

شب دوازدهم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام قاسمیان - مناجات

شب دوازدهم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام قاسمیان - تصویری

به نام خدا

حجت الاسلام قاسمیان

دو شنبه ۷ خرداد سحر ۱۲ رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمه الله
چیزهای کوچکی هست که روانشناسان می گویند: کوچک بزرگ! بعضی چیزها به حسب ظاهر کوچک است، وقتی واقعا بزرگ است. مثل این می ماند که در خانه قفل نشود، بسته نشود، این توپی قفل سی هزار تومان بیشتر نیست، ولی خیلی بزرگ است. بعضی از کارها بزرگ است. ولو اینکه به حسب ظاهر کوچک است. ما روی هم تاثیر خیلی زیادی داریم، ارواح ما در همدیگر، در اطرافمان، در اطرافیانمان، تاثیر داریم.
ما داریم که حتی این مناجات های شما روی در و دیوار اینجا تاثیر دارد. بنابراین در روایت داریم که شما سنگ مسجد را از مسجد خارج نکن، این باید در مسجد باشد. لانها یسبح. به خاطر اینکه سنگ عادت کرده در مسجد تسبیح بگوید. این سنگ با سنگ نانوایی سنگکی فرق دارد. ما اینجور روی هم تاثیر داریم.
وحی مدتی بر پیغمبر قطع شد. یحتبس الوحی عن النبی (ص) . وحی بر پیغمبر قطع شد. خب هم پیغمبر ناراحت شد و هم مسلمین ناراحت شدند که چرا وحی قطع شد. فقیل احتبس الوحی یا رسول الله: به حضرت گفتند چرا وحی قطع شد؟ قال فقال رسول الله (ص) فکیف لا یحتبس عن الوحی: چرا بر من وحی قطع نشود؟ شما ناخن های خود را نمی گیرید و بوی بدی می دهید و حمام نمی روید، وحی قطع می شود. اگر این روایت نبود، چندان باور کردنی نبود. در مشاوره ها، یکی از اشکالاتی که در خانواده ها مطرح می کنند، همین است. می بینید که در خانواده شخصی هست با یک عرق گیر پاره. حتما فرشته ها نظر رحمتشان کم می شود. لباس خوب بپوش و خودت را معطر کن.و قس علی هذا خانم ها! که می بینید که اگر بخواهند به عروسی بروند آن کار دیگر می کنند، تا در خانه می بینید که به بدترین وضع می گردند. همین چیزهایی که به حسب ظاهر کوچک است ولی بزرگ است. این ها همان کوچ های بزرگ اند. وحی بر پیغمبر خدا قطع شده به خاطر عدم رعایت نظافت اطرافیان پیامبر. از این جهت به این کوچک ها و این حقوقی که نسبت به هم داریم، در این چیزها کم نگذارید اگر می بینید که پیغمبر خدا این مقدار از ثروت خود را عطر می خریدند. خب مومنی کنار آدم می ایستد بو می دهد، حرف می زند، دهانش بو می دهد! در خانواده در مشاوره ها فراوان داریم که نسبت به این قضایا نسبت به هم شکایت می کنند و حق هم هست. خدا نظر رحمت را در این زمینه ها هم می آورد.
به این کوچک های بزرگ حواسمان را جمع می کنیم به برکت صلواتی بر محمد و ال محمد.