wait لطفا صبر کنید
شب نهم رمضان ۱۳۹۷ - حجت‌الاسلام قاسمیان
گزیده ای از متن سخنرانیبه نام خدا

حجت الاسلام قاسمیان

سحر نهم رمضان جمعه چهار خرداد

بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی،کتاب الحجه، اولین بابی را که اختصاص داده است، نیامده در اثبات حجت بحث کند. این باب را باب "اضطرار الی الحجه" گذاشته است. این خیلی فرق دارد. اثبات حجت یا اضطرار الی الحجه. در اثبات حجت یک چیزی ثابت می شود. مثلا ممکن است ثابت کنم که این ستون اینجا هست، اما مضطر به این که نیستم. آب شل است، آهن سفت است. آهن در دما منبسط می شود. این ها اثبات می شود. اما من اضطرار ندارم که آهن منبسط می شود. می تواند منقبض شود، چیزی نمی شود.فقط مصالح ساختمانی عوض می شود.جمعه هم هست و متعلق به آقایمان است، اضطرار الی الحجه یعنی کسی با خودش کار کند، نه سرسری، نه اینکه امام زمان ما احتیاج داریم، خودشان فرمودند:
إِنّا غَیْرُ مُهْمِلینَ لِمُراعاتِکُمْ، وَ لا ناسینَ لِذِکْرِکُمْ، ما به کار شما نظارت داریم. اضطرار الی الحجه، یعنی از من بجوشد که راهی نمانده و در بن بست هستم! اگر نسبت به حضرت مضطر باشیم، اگر نفر باشد، حضرت به دادش می رسد اگر جمع باشد، به دادش می رسد. آیا من و شما مضطریم؟ نه! بگذارید من بااین داستان عرضم را تمام می کنم. در کتاب شریف بحار (بحارالانوار) یک سری مجلداتش هست درباره حضرت مهدی هست. در این مجلدات بابی دارد درباره کسانی که خدمت حضرت رسیده اند. می گوید در هم عصران ما داستانی نقل می کند. داستان این است که از شخصی به نام محمدبن عیسی بحرینی، که حالا هم قبرش در بحرین است و زیارتگاه است و حاجت میگیرند، صاحب بحار اینگونه نقل میکند که در بحرین که شیعیان هم بودند فتنه ای درست می شود. ماجرای فتنه این که والی داشته و وزیری بدتر از والی، یک موقع اناری می آورد، روی آن نوشته است الله محمد علی خلفا ابوبکر عمر عثمان،...انار به صورت طبیعی همچین چیزی درآمده بود. می آورد و می گوید ببینید این علامت حق است، فتنه ای درست می شود در بحرین. علما و اخیار بحرین را می آورند و با آنها شرط می کنند، می گویند با توجه به این انار حق با فلان مکتب است، شما هم سه راه بیشتر ندارید، یا همگی از تشیع برمیگردید یا حکم یهود و نصارا به شما بار می شود و جزیه باید دهید. یا همه مردهای شما را می کشیم. سه نفر از این علما باهم قرار می گذارند که بروند و تکلیف را با امام زمان مشخص کنند. سه روز مهلت می گیرند، نفر اول شب می رود و نتیجه نمی گیرد، نفر دوم می رود و نتیجه نمی گیرد. نفر سوم محمدبن عیسی است. او با سر و پای برهنه می رود و به التجا و التماس حضرت تشریف می آورند. راهکار به او می گویند که این وزیر قالب درست کرده است و انار را درون قالب گذاشته و انار که رشد کرده قالب روی آن حک شده است. فتنه دفع می شود و والی گردن وزیر را می زند و شیعه می شود. نکته اش این که محمدبن عیسی به حضرت می گوید شما که میخواستید جواب دهید، چرا شب اول جواب ندادید؟ حضرت می گویند اگر شما با همان اضطرار و التجایی که شب آخر آمدید، شب اول می آمدید، من همان شب جواب می دادم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السو . این جا دارد با خودش کار کند و هی تکرار کند، یاد حضرت چه با دعای عهد، چه با دعای عظم البلا و یا هرچی، هی یاد بکند و خودش را مضطر به حضرت بکند در مشکلات. آن موقع است که غیرممکن است که حضرت به یک نوعی مشکل او را حل نکند.
امیدواریم این شبها که کلا سفره دار اصلی حضرت صاحب الامر هست و ماریزه خوار این پایین هستیم. ایشون رفته و میخواهد آماده شود که قرآن را دریافت کند، ولی جا دارد به مناسبت همین جمعه ای که هست، این تصمیم در ما زنده شود و این را روی خود کار بکنیم، باب الاضطرار الی الحجه. به برکت صلواتی بر محمد و ال محمد

صوت مراسم

شب نهم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام قاسمیان - نکته اخلاقی

شب نهم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام قاسمیان - روضه

شب نهم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام قاسمیان - مناجات

شب نهم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام قاسمیان - دعای کمیل

فیلم مراسم

شب نهم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام قاسمیان - تصویری
تصاویر مراسم

شب نهم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام قاسمیان - روضه

شب نهم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام قاسمیان - مناجات

شب نهم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام قاسمیان - تصویری

به نام خدا

حجت الاسلام قاسمیان

سحر نهم رمضان جمعه چهار خرداد

بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی،کتاب الحجه، اولین بابی را که اختصاص داده است، نیامده در اثبات حجت بحث کند. این باب را باب "اضطرار الی الحجه" گذاشته است. این خیلی فرق دارد. اثبات حجت یا اضطرار الی الحجه. در اثبات حجت یک چیزی ثابت می شود. مثلا ممکن است ثابت کنم که این ستون اینجا هست، اما مضطر به این که نیستم. آب شل است، آهن سفت است. آهن در دما منبسط می شود. این ها اثبات می شود. اما من اضطرار ندارم که آهن منبسط می شود. می تواند منقبض شود، چیزی نمی شود.فقط مصالح ساختمانی عوض می شود.جمعه هم هست و متعلق به آقایمان است، اضطرار الی الحجه یعنی کسی با خودش کار کند، نه سرسری، نه اینکه امام زمان ما احتیاج داریم، خودشان فرمودند:
إِنّا غَیْرُ مُهْمِلینَ لِمُراعاتِکُمْ، وَ لا ناسینَ لِذِکْرِکُمْ، ما به کار شما نظارت داریم. اضطرار الی الحجه، یعنی از من بجوشد که راهی نمانده و در بن بست هستم! اگر نسبت به حضرت مضطر باشیم، اگر نفر باشد، حضرت به دادش می رسد اگر جمع باشد، به دادش می رسد. آیا من و شما مضطریم؟ نه! بگذارید من بااین داستان عرضم را تمام می کنم. در کتاب شریف بحار (بحارالانوار) یک سری مجلداتش هست درباره حضرت مهدی هست. در این مجلدات بابی دارد درباره کسانی که خدمت حضرت رسیده اند. می گوید در هم عصران ما داستانی نقل می کند. داستان این است که از شخصی به نام محمدبن عیسی بحرینی، که حالا هم قبرش در بحرین است و زیارتگاه است و حاجت میگیرند، صاحب بحار اینگونه نقل میکند که در بحرین که شیعیان هم بودند فتنه ای درست می شود. ماجرای فتنه این که والی داشته و وزیری بدتر از والی، یک موقع اناری می آورد، روی آن نوشته است الله محمد علی خلفا ابوبکر عمر عثمان،...انار به صورت طبیعی همچین چیزی درآمده بود. می آورد و می گوید ببینید این علامت حق است، فتنه ای درست می شود در بحرین. علما و اخیار بحرین را می آورند و با آنها شرط می کنند، می گویند با توجه به این انار حق با فلان مکتب است، شما هم سه راه بیشتر ندارید، یا همگی از تشیع برمیگردید یا حکم یهود و نصارا به شما بار می شود و جزیه باید دهید. یا همه مردهای شما را می کشیم. سه نفر از این علما باهم قرار می گذارند که بروند و تکلیف را با امام زمان مشخص کنند. سه روز مهلت می گیرند، نفر اول شب می رود و نتیجه نمی گیرد، نفر دوم می رود و نتیجه نمی گیرد. نفر سوم محمدبن عیسی است. او با سر و پای برهنه می رود و به التجا و التماس حضرت تشریف می آورند. راهکار به او می گویند که این وزیر قالب درست کرده است و انار را درون قالب گذاشته و انار که رشد کرده قالب روی آن حک شده است. فتنه دفع می شود و والی گردن وزیر را می زند و شیعه می شود. نکته اش این که محمدبن عیسی به حضرت می گوید شما که میخواستید جواب دهید، چرا شب اول جواب ندادید؟ حضرت می گویند اگر شما با همان اضطرار و التجایی که شب آخر آمدید، شب اول می آمدید، من همان شب جواب می دادم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السو . این جا دارد با خودش کار کند و هی تکرار کند، یاد حضرت چه با دعای عهد، چه با دعای عظم البلا و یا هرچی، هی یاد بکند و خودش را مضطر به حضرت بکند در مشکلات. آن موقع است که غیرممکن است که حضرت به یک نوعی مشکل او را حل نکند.
امیدواریم این شبها که کلا سفره دار اصلی حضرت صاحب الامر هست و ماریزه خوار این پایین هستیم. ایشون رفته و میخواهد آماده شود که قرآن را دریافت کند، ولی جا دارد به مناسبت همین جمعه ای که هست، این تصمیم در ما زنده شود و این را روی خود کار بکنیم، باب الاضطرار الی الحجه. به برکت صلواتی بر محمد و ال محمد