wait لطفا صبر کنید
شب پنجم رمضان ۱۳۹۷ - حجت‌الاسلام پویا
گزیده ای از متن سخنرانیبه نام خدا

حجت الاسلام پویا

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت سحر ۵ رمضان

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
یک تقسیم بندی علما دارند درباره مراتب روزه داران و صوام در ماه مبارک رمضان، که می فرماید آن هایی که در مرتبه عام هستند، امثال ما، این ها روزه‌شان فقط از خوردنی ها و آشامیدنی هاست. حداکثر بهره ای که این‌ها می برند، امان گرسنگی و تشنگی است و کاری که انجام می دهند رعایت احکام شرعی است که در این ماه هست و آن منعیات و مفطرات را مرتکب نشدن است. این یک مرتبه عادی از روزه است که معمول روزه داران از این مرتبه برخوردارند. مرتبه دوم که برای افراد خاص هست، مرتبه ای است که قرآن هم فرموده: لعلکم تتقون. سر روزه تقواست و برای این ها حاصل شده. روزه این ها روزه از گناه است، و آنچه معصیت خداست از آن ها سر نمی زند. در روایت داریم امام صادق (ع) فرمودند وقتی روزه می گیری، چشمت، گوشت، زبانت و همه اعضا و جوارحت روزه دار باشند. فقط گرسنگی و تشنگی بهره انسان نباشد. عمده مطلب ترک گناه است. خدا رحمت کند آیت الله بهجت را این جمله از ایشان مشهور است. فرمودند: زیاد چیزی از ما نخواستند، چیزی که خواستند چیز ساده ای است. ترک گناه! با همین ترک معصیت انسان به جایی می رسد. اگر کسی اهل انجام واجبات باشد، و معصیت خدا را ترک کند، قطعا به جاهایی می رسد. نیاز نیست حتما مستحبات را انجام دهد. خب این مرتبه دوم روزه است که ان شاالله برای من و شما هم حاصل شود. ثمره اش رسیدن به آن سر روزه یعنی لعلکم تتقون است. یک مرحله بالاتر از این هم برحسب روایات وجود دارد که علما در تقسیم بندی خود بیان فرمودند، روزه آن اخص الخواص است که آنها، از هر آنچه غیر خداست روزه گرفتند. مناجات شعبانیه با همین جمله تقریبا اتمام پیدا می کند: و ان سواک منحرفا. یعنی این ها هر آنچه غیر خداست را از ذهن و از قلب پاک کردند. و گرچه در بین مردم زندگی می کنند، اما همت واقعی آن ها خداست. شاید توصیف این مرحله سخت باشد اما رسیدن به آن سخت تر است. انسان انقدر باید ترک گناه کند، انقدر انجام طاعت الهی، انقدر اخلاص در عمل، انقدر تضرع، و انقدر عنایت از ناحیه خداوند تبارک و تعالی، تا به این مرحله برسد و از هر آنچه غیر خداست روزه بگیرد، فکر و ذکرش جز خدا جایی نرود، در دعای کمیل هم همین را فرموده اند: حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردا واحدا و حالی فی خدمتک سرمدا. و در مناجات شعبانیه: الهی هب لی کمال الانقطاع الیک. همین مفهوم را میخواهد برساند. یا در سایر فرمایشات ائمه علیهم السلام. این شدنی هست، در دعای ابوحمزه، امام سجاد(ع) چون یک کلاس معرفتی است، می فرماید: وَ أنَّ الرّاحِلَ إلِیک قَرِیبُ المَسافَه. سفر و کوچ به سوی تو خدا مسافتش نزدیک است، دور نیست، مشکل از ناحیه ماست، و أنّک لا تحتجب عن خلقک الاّ أن تحجبهم الأعمال دونک. تو محجوب نیستی از بندگان و مخلوقاتت، آنچه باعث حجاب می شود، اعمال آن هاست.اعمالی که برای غیر تو انجام می دهند و خلاف رضای تو است، معصیت توست. اگر این مسیر را انسان درست طی کند، رسیدن به این مرحله محال نیست. که البته گرچه خیلی سخت است، اما شدنی است. ان شاالله خدا در این ماه مبارک رمضان توفیق دهد، ما شمه ای از این مساله را حل کنیم و درک کنیم، اگر انسان آن مزه خوش انقطاع الی الله را بچشد، بسیار از مسائلی که دارد در عرصه رفتار و گفتار و پندارش، همه حل می شود.
خدا ان شاالله به برکت این دعاها و این روضه ها دست همه‌مان را بگیرد و ان شاالله به هر سه مرتبه روزه همگی برسیم یک صلوات ختم بفرمایید.


صوت مراسم

شب پنجم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام پویا - نکات اخلاقی

شب پنجم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام پویا - روضه

شب پنجم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام پویا - مناجات تائبین

شب پنجم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام پویا - مناجات

فیلم مراسم

شب پنجم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام پویا - تصویری
تصاویر مراسم

شب پنجم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام پویا - روضه

شب پنجم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام پویا - مناجات تائبین

شب پنجم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام پویا - مناجات

شب پنجم رمضان 1397 - حجت‌الاسلام پویا - تصویری

به نام خدا

حجت الاسلام پویا

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت سحر ۵ رمضان

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
یک تقسیم بندی علما دارند درباره مراتب روزه داران و صوام در ماه مبارک رمضان، که می فرماید آن هایی که در مرتبه عام هستند، امثال ما، این ها روزه‌شان فقط از خوردنی ها و آشامیدنی هاست. حداکثر بهره ای که این‌ها می برند، امان گرسنگی و تشنگی است و کاری که انجام می دهند رعایت احکام شرعی است که در این ماه هست و آن منعیات و مفطرات را مرتکب نشدن است. این یک مرتبه عادی از روزه است که معمول روزه داران از این مرتبه برخوردارند. مرتبه دوم که برای افراد خاص هست، مرتبه ای است که قرآن هم فرموده: لعلکم تتقون. سر روزه تقواست و برای این ها حاصل شده. روزه این ها روزه از گناه است، و آنچه معصیت خداست از آن ها سر نمی زند. در روایت داریم امام صادق (ع) فرمودند وقتی روزه می گیری، چشمت، گوشت، زبانت و همه اعضا و جوارحت روزه دار باشند. فقط گرسنگی و تشنگی بهره انسان نباشد. عمده مطلب ترک گناه است. خدا رحمت کند آیت الله بهجت را این جمله از ایشان مشهور است. فرمودند: زیاد چیزی از ما نخواستند، چیزی که خواستند چیز ساده ای است. ترک گناه! با همین ترک معصیت انسان به جایی می رسد. اگر کسی اهل انجام واجبات باشد، و معصیت خدا را ترک کند، قطعا به جاهایی می رسد. نیاز نیست حتما مستحبات را انجام دهد. خب این مرتبه دوم روزه است که ان شاالله برای من و شما هم حاصل شود. ثمره اش رسیدن به آن سر روزه یعنی لعلکم تتقون است. یک مرحله بالاتر از این هم برحسب روایات وجود دارد که علما در تقسیم بندی خود بیان فرمودند، روزه آن اخص الخواص است که آنها، از هر آنچه غیر خداست روزه گرفتند. مناجات شعبانیه با همین جمله تقریبا اتمام پیدا می کند: و ان سواک منحرفا. یعنی این ها هر آنچه غیر خداست را از ذهن و از قلب پاک کردند. و گرچه در بین مردم زندگی می کنند، اما همت واقعی آن ها خداست. شاید توصیف این مرحله سخت باشد اما رسیدن به آن سخت تر است. انسان انقدر باید ترک گناه کند، انقدر انجام طاعت الهی، انقدر اخلاص در عمل، انقدر تضرع، و انقدر عنایت از ناحیه خداوند تبارک و تعالی، تا به این مرحله برسد و از هر آنچه غیر خداست روزه بگیرد، فکر و ذکرش جز خدا جایی نرود، در دعای کمیل هم همین را فرموده اند: حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردا واحدا و حالی فی خدمتک سرمدا. و در مناجات شعبانیه: الهی هب لی کمال الانقطاع الیک. همین مفهوم را میخواهد برساند. یا در سایر فرمایشات ائمه علیهم السلام. این شدنی هست، در دعای ابوحمزه، امام سجاد(ع) چون یک کلاس معرفتی است، می فرماید: وَ أنَّ الرّاحِلَ إلِیک قَرِیبُ المَسافَه. سفر و کوچ به سوی تو خدا مسافتش نزدیک است، دور نیست، مشکل از ناحیه ماست، و أنّک لا تحتجب عن خلقک الاّ أن تحجبهم الأعمال دونک. تو محجوب نیستی از بندگان و مخلوقاتت، آنچه باعث حجاب می شود، اعمال آن هاست.اعمالی که برای غیر تو انجام می دهند و خلاف رضای تو است، معصیت توست. اگر این مسیر را انسان درست طی کند، رسیدن به این مرحله محال نیست. که البته گرچه خیلی سخت است، اما شدنی است. ان شاالله خدا در این ماه مبارک رمضان توفیق دهد، ما شمه ای از این مساله را حل کنیم و درک کنیم، اگر انسان آن مزه خوش انقطاع الی الله را بچشد، بسیار از مسائلی که دارد در عرصه رفتار و گفتار و پندارش، همه حل می شود.
خدا ان شاالله به برکت این دعاها و این روضه ها دست همه‌مان را بگیرد و ان شاالله به هر سه مرتبه روزه همگی برسیم یک صلوات ختم بفرمایید.