wait لطفا صبر کنید
مناجات سحر - ۲ شهریور ۹۷
گزیده ای از متن سخنرانیصوت مراسم

روضه - 2 شهریور 97

مناجات سحر - 2 شهریور 97

دعای کمیل - 2 شهریور 97

فیلم مراسم

تصاویر مراسم

روضه - 2 شهریور 97

مناجات سحر - 2 شهریور 97