wait لطفا صبر کنید
مناجات سحر - ۱۹ مرداد ۹۷
گزیده ای از متن سخنرانیصوت مراسم

روضه - 19 مرداد 97

مناجات - 19 مرداد

دعای کمیل - 19 مرداد 97

فیلم مراسم

تصاویر مراسم

روضه - 19 مرداد 97

مناجات - 19 مرداد