wait لطفا صبر کنید
پنجمین مرحله پویش کریمانه
گزیده ای از متن سخنرانیتوزیع بسته‌های ارزاق، ویژه عید نوروز

💳 شماره کارت زیر به نام مرکز نیکوکاری هیأت الزهرا(س)

۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۱۵-۷۴۵۴

*۸۸۷۷*۳۱۰۷# شماره‌گیری کد 📞

صوت مراسم

فیلم مراسم

تصاویر مراسم